Bergsøy IL

Fair Play

Fair Play

I Bergsøy IL-Fotball skal Fair Play være et prioritert område, og skal implementeres i alle våre områder i klubbdriften.

Alle våre lag; spillere, foreldre, trenere, lagledere og tillitsvalgte i klubben, ska skal bli satt inne i hva Fair Play er, og hvordan vi skal praktisere dette.
I lagene har lagledere og trenere et spesielt ansvar for å gjøre Fair Play til en viktig del av deres oppgave.
Klubben vil holde egne møter om Fair Play, og ha det med som egen sak i lagledermøter.

Lagledere må videre informere foreldrene om Fair Play på foreldremøter og på sine lagsider.

Bergsøy IL-Fotball har en egen Fair Play ansvarlig. Kontakt administrasjonen: Tlf 70304431

Det finnes mye info på NFF sine sider om Fair Play, og vi ønsker at alle våre medlemmer setter seg inn i dette; 
https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/fair-play2/

Her er blant annet gode ilustrasjonsvideoer: https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/2016/fair-play-skolens-videoer/

 

Adm

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift